Blog

Innovation og entreprenørskab. Digital marketing, lytbare podcasts og spektakulære dronevideoer.

7 gode vaner

Indhold

“Dine vaner bestemmer din skæbne”

Vaner er kraftfulde styrker i vores liv. De bestemmer volumen af effektivitet eller ineffektivitet. Foremålet med de 7 gode vaner er at hjælpe dig med at leve dit liv på en effektiv måde.

De har en indvirkning på din personlige udvikling, som kan have både øjeblikkelig og varig indvirkning.

Jo større en ændring – jo mere vanskelig en udfordring, og des mere relevant bliver vanen.

Jeg vil gerne invitere dig til at implementere de 7 gode vaner i dit liv, til de specifikke udfordringer og mål du har. Se hvad der sker når din effektivitet vokser, din indflydelse udvinder sig og dine relationer vil forbedre sig.

Uddybning af de 7 gode vaner

Vær proaktiv

Ethvert menneske har styrken til at tage sine egne beslutninger. Når du vælger dit svar eller din reaktion i overensstemmelse med selvvalgte værdier, er det proaktiv adfærd. Læs mere om at være proaktiv

Begynd med slutningen

Forestil dig, hvordan du gerne vil have levet dit liv, når du en dag ligger på dødslejet, og handl derefter.  Den mentale del giver ordre til den fysiske del og leder dig hen mod det ønskede mål.

Gør det første først

De første ting er de ting, som du personligt finder det mest værdifuldt at gøre. De bevæger dig i den rigtige retning. Se på, hvad der haster, og hvad der er vigtigt – de to ting hænger ikke altid sammen. Det er ikke altid det, der haster mest, der er det vigtigste at gøre.

Tænk vind/vind

Vi har tidligt i livet lært at basere vores selvværd på sammenligninger og konkurrence. Succes og sejr er modsætninger til at fejle og tabe. Men forsøg i stedet at lave samarbejder, hvor begge parter vinder noget. En vind/vind person besidder tre karaktertræk: ærlighed, modenhed og en “plads-til-alle-mentalitet.”

Søg først at forstå, dernæst at blive forstået

Når vi lytter til en person, der fortæller os noget, gør vi det ofte ved at vurdere, fortolke, og rådgive, så du kan svare ud fra din egen virkelighed. Men prøv at lytte kun med den hensigt virkelig af forstå det andet menneske.

Skab synergi

To dele sammen bliver til mere, end hvad de er hver er for sig. To personer får flere gode idéer sammen, end de får tilsammen hver for sig, og to personer, der generelt arbejder synergisk sammen, har potentiale til at få mere ud af det, end hvis deres indsats hver for sig lægges sammen. Husk på det, også i familielivet.

Slib saven

Uden træning har hjernen svært ved at trække på hukommelsen, kombinere informationer og skabe nye ideer. Uden opmærksomhed på, hvordan vi samarbejder med andre, bliver relationer opløst. For at fungere som menneske må man slibe saven – altså udvikle og uddanne sig hele livet.

Det lærer du

  • At evaluere tilgange og tilpasse dem til effektivitetsprincipperne.
  • At tage ansvar, fokusere og handle på, hvad du kan styre og påvirke, i stedet for at agere på det, der er uden for din indflydelsescirkel. 
  • At definere succesmål og mål samt oprette en plan for at nå dem, både i arbejdslivet og i privatlivet.
  • At prioritere og nå dine vigtigste mål, i stedet for konstant at reagere på de mest presserende.
  • At samarbejde bedre med andre ved at opbygge tillidsrelationer.
  • At påvirke andre ved at lære at lytte og forstå deres virkelige behov og synspunkter.
  • At udvikle innovation gennem forskelle hos dem du interagerer med.
  • At øge motivation, energi og arbejds-/livsbalance ved regelmæssigt at afsætte tid til udvikling af nye aktiviteter.

7 gode vaner til en teenager

Dine personlige sejre!

Vær proaktiv
Initiativet til at få tingene gjort
At være proaktiv end reaktiv betyder at kontrollere øjeblikket, hellere det end øjeblikket kontrollere dig.
Tag handling før problemet opstår. Træn dine forholdregler for at undgå bump på vejen.

Begynd med slutningen

Sæt mål
“Jeg har styrkentålmodigheden og passionen til at gøre mine drømme til mine fremtid. Alt hvad jeg skal gøre, er at prøve.”
Når du opnår dine mål bliver du gladere og mere positiv person.

Gør det første først
Prioriter dine opgaver
Det er vigtigt at vi gør de vigtigste ting først, hellere end de ting vi vil gøre. Som en effektiv teenager skal man først lærer at genkende de vigtige ting som du skal gøre først.
Det lærer os også en rigtig god tidsstyring.

Her er de fælles sejr!

Tænk “Win-Win”
Bliv en holdspiller
Vær ydmyg og flink ved andre, så vil du ikke slå dig så hårdt når du falder.
Det er vigtigt at dele glæden med andre. En effektiv teenanger skal kunne opnå hvad de vil, uden at andre føler sig underlegen.
En win-win attitude er når en person vælger hvad der vil være til fordel for dem selv og for andre.

Søg først at forstå – dernæst at blive forstået
Lyt!
Der er stor forskel på at lytte og kun vente på at tale.
Du skal ikke skynde dig at få sagt din mening. En effektiv teenager må lære hvordan man kan lytte, til hvad andre siger, inden man lukker dem af.
Det kræver tålmodighed og ydmyghed når man virkelig skal lytte til andre.

Skab synergi
Kreativt samarbejde
Synergieffekt er teamwork. Forestillingsevnen og rejsen om at finde nye og mere kreative løsninger til gamle problemer. To hoveder tænker bedre end et.

7. vane – binder personlig og fælles sejr sammen

Slib saven
Tag en pause
For at være en effektiv teenager, skal du hvile din krop og dit sind.
Hvis du arbejder for meget, bliver du ineffektiv og reaktiv.

Du skal tage vare på dig selv ved at spise en balanceret kost, vær hydreret, dyrk motion og få nok med hvile. Når vi sover, lader vores krop og hjerne op igen, hvilket hjælper os med at fungerer bedre.

Det er både fysisk, mentalt og spirituelt du skal lade dine batterier op.